Cena

Program eSEKTOR mogą Państwo nabyć na jednej z dwóch licencji: modułowej i produkcyjnej.

 

1. Licencja modułowa

   (upoważnia do użytkowania poszczególnych bloków programu - systemów zarządzania)

Lp.

Opis bloków programu

Cena*

1.

eSEKTOR - komunikacja wewnętrzna **

2000,00

2.eSEKTOR - system zarządzania jakością1500,00
3.eSEKTOR - system zarządzania zasobami ludzkimi1000,00
4.eSEKTOR - system zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych1500,00
5.eSEKTOR - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy1000,00
6.eSEKTOR - system zarządzania antykorupcją1000,00

*cena nie zawiera podatku VAT

**blok obligatoryjny

 

2. Licencja produkcyjna

    (upoważnia do użytkowania wszystkich modułów programu)

Lp.

Opis

Cena*

1.

eSEKTOR - licencja produkcyjna

 

8000,00

5000,00

cena promocyjna

*cena nie zawiera podatku VAT