Czym jest eSEKTOR?

O programie

eSEKTOR to system informatyczny wspomagający procesy zarządcze w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych oraz innych organizacjach. Program powstał w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia z wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania opartych na międzynarodowych normach ISO.

 

Oprogramowanie stanowi kompleksowe narzędzie informatyczne zbudowane z kilkudziesięciu wzajemnie powiązanych ze sobą modułów wspomagających obszary:

 

 

 

KWkomunikacja wewnętrznaSODelektroniczny obieg dokumentówSZJzarządzanie jakościąSZZLzarządzanie zasobami ludzkimiSZBI i ODOzarządzanie bezp. informacji i ochr.danych osob.SZBHPzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracySZAzarządzanie antykorupcją

 

 

 

Program eSEKTOR posiada atrakcyjną cenę i korzystne rodzaje licencji nieuzależnione od liczby użytkowników:

licencje
Licencja produkcyjna

Licencja na czas nieokreślony, nieuzależniona od liczby końcówek i użytkowników, zawierająca wszystkie moduły programu oraz moduły nowo powstałe w okresie objętym aktualizacją programu.

Licencja modułowa

Licencja na czas nieokreślony, nieuzależniona od liczby końcówek i użytkowników, zawierająca wybrane moduły programu i ich aktualizacje w okresie objętym aktualizacją programu.

Licencja demonstracyjna

Licencja bezpłatna na czas określony, nieuzależniona od liczby końcówek i użytkowników, zawierająca wszystkie moduły programu oraz moduły nowo powstałe w okresie 2 miesięcy od instalacji programu.