Zgłoszenia naruszeń prawa

Blok programu
eSEKTOR - zgłoszenia naruszeń prawa

Celem modułu jest udostępnienie pracownikom kanału służącego do zgłaszania pracodawcy naruszeń prawa a także wspomaganie osób uprawnionych w procesie ich obsługi. 

Moduł umożliwia zgłaszanie i obsługę zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Działanie modułu uzależnione jest od przyjętych przez pracodawcę procedur przyjmowania zgłoszeń naruszania prawa oraz prowadzenia działań następczych. Moduł może ograniczyć się do funkcji informacyjnej i tylko informować pracowników o przyjętych w organizacji procedurach, może też udostępniać pracownikom kanał do zgłaszania, również anonimowego, nadużyć oraz w pełni wspomagać ich obsługę. W jeszcze innej konfiguracji program może udostępniać pracownikom kanał do zgłaszania nadużyć, podczas gdy ich analiza i rozpatrywanie przeprowadzane będzie przez zewnętrzny upoważniony podmiot poza programem eSEKTOR. Dostosowanie modułu do przyjętych w każdej organizacji wymagań umożliwiają liczne parametry i słowniki lokalne modułu.