Zakresy obowiązków

Blok programu
eSEKTOR - zakresy obowiązków

Celem modułu jest wspomaganie kadry zarządzającej w szybkim tworzeniu spójnych w ramach całej organizacji zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Moduł umożliwia tworzenie przez przełożonych zakresów obowiązków podległych pracowników, ich zatwierdzenie, wydruk oraz elektroniczne potwierdzenia zapoznania się z zakresem obowiązków.