Wymagania systemu

eSEKTOR - wymagagnia systemu

Celem modułu jest przedstawienie wymagań danego systemu zarządzania oraz zapewnienie użytkownikom szybkiego i kompleksowego dostępu do tych dokumentów.

 

Moduł prezentuje w postaci graficznej lub tabelarycznie dokumenty określające wymagania danego systemu zarządzania. Każdy użytkownik systemu może też z tego miejsca zapoznać się z kluczowymi dla realizacji procesów systemowych dokumentami.