Statystyki ryzyka

Blok programu
eSEKTOR - statystyki ryzyka

Moduł umożliwia tworzenie tekstowych i graficznych zestawień takich jak:

   • ranking ryzyka,
   • mapa ryzyka,
   • podatność na ryzyko,
   • kategorie ryzyk,
   • skutki ryzyk.