Stanowiska pracy

Blok programu
eSEKTOR - stanowiska pracy

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w prowadzeniu rejestru stanowisk pracy.

Program oprócz prowadzenia ewidencji stanowisk pracy wykorzystywanej m.in. przy odnotowywaniu zatrudnienia pracownika, umożliwia również dokonanie opisów każdego ze stanowisk pracy.

Prawidłowo sporządzone i spójne w ramach organizacji opisy stanowisk pracy ułatwiają szereg procesów kadrowych m.in. rekrutację pracowników, oceny pracowników itd.

Opis stanowiska pracy odbywa się poprzez określenie:

- miejsca stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej,

- celu istnienia stanowiska pracy,

- liczby podległych pracowników,

- głównych zadań,

- wymaganych upoważnień i pełnomocnictw,

- złożoności i kreatywności oraz samodzielności i inicjatywy niezbędnej na stanowisku pracy,

- horyzonut czasowego planowania,

- kontaktów zewnętrznych,

- warunków pracy,

- oraz wymaganych kompetencji i doświadczenia.


Przy opisywaniu stanowiska pracy dostępnych jest szereg słowników, co sprawia, że opisanie stanowiska jest szybkie i jednolite w ramach całej organizacji. Opisane stanowisko pracy może być również zwartościowane co pozwala uszeregować stanowiska według ich ważności dla organizacji.

Po opisaniu i/lub zwartościowaniu stanowiska pracy moduł umożliwia także wygenerowanie szeregu raportów i arkuszy możliwych do włączenia do akt kadrowych pracowników.