Rejestr wypadków

Blok programu
eSEKTOR - rejestr wypadków

Celem modułu jest usprawnienie procesu dokumentowania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.

Funkcjonalność modułu jest oparta i zgodna z wymaganiami określonymi w przepisach:

  • Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870),
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298).