Przeglądy zarządzania

eSEKTOR - przeglądy zarządzania

Istotnym procesem normy ISO 9001, ISO 27001 czy PN-N-18001 jest przegląd zarządzania. Jego głównym zadaniem jest przedstawienie najwyższemu kierownictwu pełnego obrazu funkcjonującego w organizaci systemu zarządzania oraz zaplanowanie celów i działań doskonalących na kolejny okres.

 

Celem modułu jest dokumentowanie oraz pomoc w przygotowaniu raportu do przeglądu zarządzania poprzez automatyczne sczytanie danych z modułów programu oraz ich graficzną prezentacje.

 

eSEKTOR wspomaga wszystkie etapy planowania i realizacji przeglądu zarządzania. Moduł umożliwia zaplanowanie narady przeglądu, przygotowanie dokumentacji wejściowej na przegląd, ustalenie planu przeglądu, automatyczne poinformowanie uczestników o planowanym przeglądzie, zaewidencjonowanie zadań ustalonych podczas przeglądu i nadzór nad ich realizacją.

Istotą przeglądu jest pozyskanie pełnej informacji o systemie zarządzania oraz na tej podstawie zaplanowanie działań doskonalących, dlatego też bardzo ważnym elementem jest rzetelne przygotowanie raportu do przeglądu. Dokument taki powinien zawierać zestawienie wyników z wszystkich obszarów działalności organizacji. Program eSEKTOR pomaga utworzyć takie zestawienie pozwalając definiować kolejny badany obszar, opisywać go i tworzyć graficzne prezentacje jego wyników. Poza tym system automatycznie przygotowuje zestawienie danych sczytanych z modułów: klimat pracy, zadowolenie klienta, wewnętrzne audity, działania doskonalące oraz reklamacje, skargi i wnioski.