Oceny pracowników

Blok programu
eSEKTOR - oceny pracowników

Celem modułu jest wspomaganie procesu ocen pracowników firmy.

Moduł ewidencjonuje wszystkie oceny pracownika, w oparcji o zdefiniowane w słownikach kryteria oceny, ułatwia ich tworzenie oraz wydruk. Przełożeni pracownika mogą bezpośrednio w module zainicjować ocenę pracownika zgodnie z zaproponowanymi (bądź zdefiniowanymi samodzielnie) kryteriami oceny. System na podstawie przyznanych ocen cząstkowych wylicza końcową ocenę pracownika i po sporządzeniu oceny automatycznie informuje o niej ocenianego pracownika, który ma możliwość się z nią zapoznać i ewentualnie odwołać. Cały proces przygotowywania oceny począwszy od określenia kryterów dla danego pracownika po ewentualne odwołanie i jego rozstrzygnięcie jest na bieżąco ewidencjonowany w programie.