Monitorowanie ryzyka

Blok programu
eSEKTOR - monitorowanie ryzyka

Monitorowanie ryzyka jest ważnym elementem skutecznego zarządzania ryzykiem. Pozwala na szybką reakcję na zmiany i dostosowanie działań do nowych okoliczności, co minimalizuje negatywne skutki ryzyka i zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w realizacji celów.

Moduł pomaga w regularnym i systematycznym obserwowaniu i analizowaniu ryzyka w celu identyfikacji jego zmian i ewolucji. Za pośrednictwem modułu można zgłaszać informacje o ryzyku oraz śledzić je w określonych przedziałach czasowych. Można też wymuszać na właścicielach ryzyk okresowe odnotowywanie informacji ryzykach, których są właścicielami.