Misja i cele organizacji

Blok programu
eSEKTOR - misja i cele organizacji

Misja jest istotą funkcjonowania każdej organizacji. To ona stanowi źródło dla celów strategicznych, a te z kolei celów operacyjnych. Moduł wspomaga nadzorowanie celów strategicznych oraz ich zdekomponowanie na cele operacyjne.