Konflikt interesów

Blok programu
eSEKTOR - konflikt interesów

Moduł ewidencjonuje zdarzenia konfliktotwórcze i prezentuje je wszystkim pracownikom organizacji. Każdy pracownik ma też możliwość elektronicznego zgłoszenia potencjalnych, rzeczywistych bądź postrzeganych konfliktów interesów. Zgłoszenie takie jest analizowane, klasyfikowane i w dalszej kolejności ustalany jest sposobu zarządzania nim.