Centrum pomocy BHP

Blok programu
zrzut ekranu modułu Centrum pomocy BHP

Celem modułu jest dostarczenie użytkownikom kanału komunikacji do zgłaszania problemów z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż., dokumentowanie obsługi zgłoszeń oraz nadzorowanie terminowości ich realizacji.

 

Za pomocą modułu można zgłaszać dowolne problemy BHP np. brak apteczek lub gaśnic, nieergonomiczne stanowisko pracy itp. Zgłoszenia w zależności od ich klasyfikacji mogą być obsługiwane przez różne osoby i w różnych zadanych w konfiguracji modułu terminach. Moduł udostępnia także graficzną analizę terminowości realizacji zgłoszeń.