eSEKTOR WMI v.2.2

Data pakietu: 2021-11-24

Opis:

Program stanowiący integralną część programu eSEKTOR (począwszy od wersji 2021.10) służący do automatycznego sczytywania parametrów komputerów zarejestrowanych w eSEKTOR w module SZBI->sprzęt i oprogramowanie.Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.