eSEKTOR - WMI 1.0

Data pakietu: 2016-06-15

Opis:

Program stanowiący integralną część programu eSEKTOR (począwszy od wersji 14.1) służący do automatycznego sczytywania parametrów komputerów zarejestrowanych w eSEKTOR w module SZBI->sprzęt i oprogramowanie.Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.