eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2021.4

Data pakietu: 2021-03-05

Opis:
  • W module SOD→kancelaria do raportu Rejestr pism przychodzących oraz Rejestr pism wychodzących dodano kryterium Kategoria pism,
  • W module SOD→kancelaria dodano raport Formularz potwierdzenia przekazania komórkom organ. pism przychodzących,
  • W module SOD→sprawy umożliwiono zakładanie spraw z poprzednich lat (w opcji numeracji pomiń "automat" dodano pole Data wszczęcia),
  • W module SOD→sprawy przy potwierdzaniu doręczenia pisma wychodzącego umożliwiono przesłanie pliku z dokumentem potwierdzającym doręczenie,
  • W module SZZL→absencja pracownicza dodano raport "Arkusz wniosku pracownika o urlop / opiekę / wolne za nadgodziny",
  • W module SZZL→upoważnienia pracowników raporty "Rejestr upoważnień/pełnomocnictw ważnych na dzień" oraz "Rejestr upoważnień/pełnomocnictw wydanych w okresie" uwzględniają pracowników nieaktualnych,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy dodano zakładkę "Materiały eksploatacyjne" (obsługa magazynowa materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu komputerowego),
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w karcie zgłoszenia na etapie R - przyjęto do realizacji osobom obsługującym zgłoszenie dodano przycisk "wydanie materiału",
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w ustawieniach modułu dodano słownik "Rodzaje materiałów eksploatacyjnych".


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.