eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2021.10

Data pakietu: 2021-09-28

Opis:
 • W module KW→pracownicy przy wyrejestrowaniu użytkownika system sprawdza czy wyrejestrowywany pracownik nie posiada niezakończonych spraw lub pism, jeżeli tak zaleca przypisanie ich innemu pracownikowi,
 • W module KW→dokumenty po rozwinięciu dokumentu z dołączonymi plikami dodano ikonę umożliwiającą wyświetlenie plików w wierszach wraz z nazwą pliku oraz informacją o jego przeczytaniu lub nie,
 • W module KW→tablica ogłoszeń przy ekranach o wyższych rozdzielczościach wyświetlono po dwa ogłoszenia w jednym wierszu,
 • W module KW→osobisty terminarz w wersji programu z oddziałami edycja zdarzenia powoduje usunięcie osób zainteresowanych wynikami zdarzenia, które w międzyczasie zostały przeniesione do innego oddziału,
 • W module SOD→sprawy umożliwiono wyświetlanie zaległych spraw (od 2016 roku),
 • W module SOD→sprawy w zakładce "Pisma do przyjęcia" dodano przycisk "zwróć grupowo" (grupowe zwrócenie pism do kancelarii celem ponownej dekretacji),
 • W module SOD→sprawy dla pism w sprawie tworzonych przez pracowników zastępujących, osobą odpowiedzialną za pismo jest odpowiedzialny za daną sprawę (pracownik zastępowany),
 • W module SZZL→absencja pracownicza umożliwiono potwierdzanie wyjść prywatnych przez osobę akceptującą wniosek w zastępstwie przełożonego,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w Karcie absencji i nadgodzin dodano filtr zmiany pracownika oraz w formularzu nanoszenia nieobecności prawidłowo uwzględniono wyjścia prywatne,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w Karcie sprzętu w zakładce "Parametry" dodano przycisk "pobierz z pliku ..." oraz zmieniono sposób prezentacji sczytanych lub zaimportowanych parametrów sprzętowych komputera,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy ​​​​​​​dodano raporty "Rozdysponowanie materiałów eksploatacyjnych" oraz "Stan ilościowy materiałów eksploatacyjnych",
 • Wydano eSEKTOR WMI wersja 2.0 (usprawnienie procesu zdalnego sczytywania parametrów komputera oraz możliwość zapisu parametrów lokalnego komputera do pliku celem późniejszego zaimportowania parametrów komputerów niepodłączonych do sieci).


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.