eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2021.1

Data pakietu: 2021-01-11

Opis:
 • W module KW→pracownicy dodano nową formę świadczenia pracy "outsourcing lub inna forma współpracy z podmiotami zewnętrznymi" zawierającą następujące rodzaje umów: "zlecenie zadań z zakresu informatyki", "zlecenie zadań z zakresu logistyki", "zlecenie zadań z zakresu operacji pomocniczych",
 • W module KW→pracownicy ograniczono zakres dostępnych informacji w profilu użytkownika nie świadczącego pracy w ramach stosunku pracy (dostępne są tylko zakładki: zatrudnienia, upoważnienia, uprawnienia, zadania oraz inne dokumenty),
 • W module KW→pracownicy w profilu podległego nieobecnego pracownika umożliwiono przełożonemu wyznaczenie zastępstwa w systemie (dotychczas funkcjonalność ta była dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniem EJ_US lub EJ_ADMIN),
 • W module SOD→kancelaria do raportu Rejestr pism przychodzących dodano kolumny: numer pisma oraz opis/uwagi,
 • W ustawieniach modułów SOD→kancelaria oraz SOD→sprawy w słowniku Sposoby doręczeń pism do pozycji słownika dodano opcje "data doręczenia uzupełniana na etapie wysyłki pisma" (domyślnie włączona dla wysyłki "osobiście"),
 • W module SOD→sprawy w formularzu potwierdzania wysyłki pisma dodano pole Data doręczenia, po uzupełnieniu którego pismo zostaje uznane za doręczone i otrzymuje status K - zakończono obsługę (dotyczy pism z rodzajem wysyłki, dla której data doręczenia jest uzupełniana na etapie wysyłki),
 • W module SOD→sprawy na etapie akceptacji pisma wychodzącego umożliwiono załączanie przez akceptującego zmodyfikowanego pliku z zawartością pisma (np. pliku podpisanego podpisem kwalifikowanym lub pliku z naniesionymi poprawkami akceptującego),
 • W module SOD→sprawy umożliwiono edycję wszystkich spraw pracowników podległych np. dokonanie przez przełożonego zmiany osoby prowadzącej lub terminu rozpatrzenia sprawy,
 • W module SZZL→oceny pracowników, SZZL→rozwój zawodowy oraz SZZL→zakresy obowiązków uniemożliwiono zainicjowanie oceny, rozwoju zawodowego lub zakresu obowiązków dla użytkowników, którzy nie są pracownikami,
 • W module SZZL→absencja pracowników użytkownikom realizującym pracę w ramach outsourcingu zablokowano dostęp do formularza składania wniosków,
 • Zaktualizowano słownik świąt o święta przypadające w 2021 roku.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.