eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2020.9

Data pakietu: 2020-11-09

Opis:
 • W module asystenta pozycje wyszczególnione w filtrze komunikatów pogrupowano w bloki/systemy programu,
 • Utworzono dodatkowy blok programu "SOD - system obiegu dokumentów", do którego przeniesiono moduł e-Formularze,
 • W bloku SOD utworzono moduł Kancelaria,
 • W bloku SOD utworzono moduł Sprawy,
 • W bloku SOD utworzono moduł Interesanci,
 • W module KW→pracownicy dodano uprawnienia "EJ_PISMA_PRZ - zarządzanie pismami przychodzącymi", "EJ_PISMA_WYCH - zarządzanie pismami wychodzącymi", "EJ_PODMIOTY - zarządzanie interesantami" oraz "EJ_PODMIOTY_W - przeglądanie rejestru interesantów",
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy do opisu sprzętu dodano pole "Adnotacje administratora" (informacja z pola domyślnie jest ukryta i dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniem EJ_ADMIN po naciśnięciu przycisku "pokaż adnotacje ..." w Karcie sprzętu),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy dodano ikonę informacyjną z datą i osobą aktualizującą dane sprzętu,
 • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie do Karty programu umożliwiono dodawanie załącznika w formie pliku,
 • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie dodano ikonę informacyjną z datą i osobą aktualizującą dane licencji,
 • W dniu 1 stycznia każdego roku system automatycznie zeruje liczniki numeracji spraw, w schemacie których występuje zmienna $rok lub $rok_4.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.