eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2020.8

Data pakietu: 2020-09-30

Opis:
 • W module KW→komórki organizacyjne w karcie komórki dodano ikonę informacyjną z informacją o dacie i osobie dokonującej aktualizacji,
 • W module KW→zespoły i pełnomocnicy w karcie zespołu/pełnomocnika dodano ikonę informacyjną z informacją o dacie i osobie dokonującej aktualizacji,
 • W module KW→skrzynka pomysłów i uwag umożliwiono dodawanie adnotacji do przesłanych zgłoszeń,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w ustawieniach modułu dodano parametr "Osoba potwierdzająca nadgodziny/wyjścia prywatne" [ użytkownik z uprawnieniami EJ_KIER / przełożony pracownika ],
 • W module SZZL→oceny pracowników umożliwiono zainicjowanie oceny w przypadku wakatu na stanowisku pracy przełożonego pracownika ocenianego,
 • W module SZZL→upoważnienia pracowników w ustawieniach modułu w słowniku "Rodzaje upoważnień" dodano opcje "ogranicz dostęp do upoważnień tylko do osoby upoważnionej i użytkowników uprawnionych" (włączenie opcji spowoduje, że upoważnienia danego rodzaju nie będą ogólnie dostępne),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach na etapie akceptacji umożliwiono wskazanie osoby zatwierdzającej wniosek (dotyczy konfiguracji, w której etap akceptacji i/lub zatwierdzania nie jest pominięty),
 • W modułach kontekst organizacji każdego z systemów dodano ikony z informacją o dacie i osobie dokonującej aktualizacji kontekstu oraz potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych,
 • W modułach polityka i cele każdego z systemów dodano ikony z informacją o dacie i osobie dokonującej aktualizacji polityki oraz celów,
 • W słownikach pojęć każdego z bloków programu przy definicjach terminów dodano ikonę informującą o dacie i osobie aktualizującej pojęcie,
 • Poprawiono problem z wysyłką maili z komunikatami występujący w niektórych instalacjach programu w systemie linux,
 • Zoptymalizowano ogólną wydajność programu.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.