eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2020.7

Data pakietu: 2020-08-13

Opis:
  • W module KW→procesy w edytorze grafów procesów zmieniono sposób tworzenia wydruku grafów (zrezygnowano z automatu dzielącego wydruk na strony pozostawiając powyższe narzędziom skalowania wydruków dostępnym w przeglądarkach internetowych),
  • W module KW→ustawienia ogólne w konfiguracji programu z wysyłką komunikatów pocztą elektroniczną dodano parametr "Ograniczenia w masowej wysyłce poczty elektronicznej" [blokuj masową wysyłkę (wysyłaj tylko komunikaty adresowane do maks. kilku użytkowników) / podziel masową wysyłkę na maile z maks. liczbą adresatów XXX],
  • W module SZZL→upoważnienia pracowników dodano przycisk cofania statusu do zawnioskowanego dla upoważnień ze statusem I, które były inicjowane w następstwie złożonego wniosku,
  • W module SZZL->absencja pracownicza w raporcie "Rejestr wniosków zatwierdzonych w okresie" uwzględniono wnioski zatwierdzone i potwierdzone przez pracowników (status R),
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach umożliwiono przesyłanie załączników do wniosku przez wszystkie osoby funkcyjne biorące udział w procesie nadawania uprawnień,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dla użytkowników z uprawnieniem EJ_ADMIN lub EJ_IOD w metryce wniosku na etapie akceptacji dodano przycisk zmiany osoby akceptującej wniosek,
  • W module SZA→konflikt interesów w Karcie zdarzenia konfliktotwórczego dodano informacje o sposobie zarządzania konfliktem interesów,
  • Zmieniono sposób wysyłki komunikatów pocztą elektroniczną z formularzy programu (aktualnie zatwierdzenie formularza skutkujące wygenerowaniem komunikatów i wysyłką maili nie wstrzymuje działania programu w oczekiwaniu na odpowiedź serwera pocztowego),
  • Dodano wysyłanie pocztą elektroniczną w pierwszą niedzielę każdego miesiąca komunikatów przypominających o niezrealizowanych działaniach użytkownika (dotyczy konfiguracji programu z włączoną wysyłką komunikatów pocztą elektroniczną),
  • W niektórych modułach programu nie wyświetlających metryki zmian np. parametrach systemu/modułu lub profilu użytkownika, dodano pola zapamiętujące datę i osobę dokonującą aktualizacji oraz wprowadzono dodatkowy rodzaj ikony informacyjnej, po najechaniu na którą wyświetla się informacja o dacie aktualizacji i osobie jej dokonującej.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.