eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2020.5

Data pakietu: 2020-06-15

Opis:
 • W module KW→stanowiska pracy użytkownikom z uprawnieniem EJ_STAN umożliwiono przypisanie dokumentów do nowo tworzonych stanowisk pracy (ze statusem opisu I),
 • W module KW→dokumenty w programie z zarejestrowanymi oddziałami, dekretując dokument na wszystkie stanowiska pracy dodano możliwość wskazania oddziału, którego dotyczy dekretacja,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w rejestrze wniosków dodano filtr "Status wniosku" (domyślnie wnioski w trakcie realizacji),
 • W module SZZL→absencja pracownicza w zakładce "Nieobecności w pracy" dodano kolumnę "K - urlop dodatkowy" oraz pod zestawieniem absencji pracowników usunięto legendę (aktualnie ustawienie kursora na nagłówku kolumny nad symbolem nieobecności wyświetla opis rodzaju absencji),
 • W module SZZL→absencja pracownicza w zestawieniu absencji pracowników zliczona absencja każdego z rodzajów prezentowana jest w pełnych dniach lub w ułamku dziesiętnym dni,
 • W module SZZL→absencja pracownicza przy wnioskowaniu o wolne system automatycznie prezentuje liczbę dni kalendarzowych oraz liczbę dni roboczych w wybranym terminie (do dni roboczych nie zliczane są soboty, niedziele, święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy),
 • W module SZZL→absencja pracownicza w edycji wniosku dodano opcje "uwzględnij soboty w dniach roboczych" oraz opcje "zmień system czasu pracy" (po zaznaczeniu tej opcji jest możliwość wyboru podstawowego systemu czasu pracy lub równoważnego systemu czasu pracy - od 9 do 12 godzin dziennie),
 • W module SZZL→absencja pracownicza w edycji wniosku dodano przycisk "dodaj dni" (możliwość dodawania do wniosku dodatkowych terminów nieobecności),
 • W module SZZL→absencja pracownicza w edycji wniosku o opiekę nad dzieckiem, nad chorym oraz wolne za nadgodziny dodano przycisk "dodaj godziny" pozwalający zawnioskować o nieobecność w pracy w konkretnych godzinach dnia,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w Karcie absencji pracownika zestawienie nieobecności wyliczane jest z dokładnością do minuty oraz prezentowane są tylko te rodzaje absencji, które wystąpiły u pracownika,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w Karcie aplikacji wew. i zew. administratorom i koordynatorom aplikacji w zakładce "Role i aplikacje" umożliwiono edycję uprawnień oraz w zakładce "Użytkownicy uprawnieni" nadawanie uprawnień użytkownikom poza systemem,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach pod edytorem edycji uzasadnienia wniosku o nadanie/odebranie uprawnień dodano przycisk "pokaż słownik" (wybór uzasadnienia ze słownika szablonów uzasadnień),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w ustawieniach modułu dodano słownik "Szablony uzasadnień do wniosków o nadanie/odebranie uprawnień".


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.