eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2020.1

Data pakietu: 2020-01-09

Opis:
  • W module KW→pracownicy dodano uprawnienie EJ_UPRAW_W - przeglądanie wszystkich wniosków i uprawnień użytkowników w aplikacjach,
  • W module KW→książka telefoniczna w ustawieniach modułu dodano parametr Domyślny widok książki telefonicznej pracowników [wizytówki / tabela],
  • W module KW→osobisty terminarz klikając na dzień i godzinę w kalendarzu (w widoku Tydzień lub Dzień) system automatycznie przechodzi do formularza dodawania zdarzenia (funkcjonalność dotyczy także kalendarza wyświetlonego w module Asystenta),
  • W module KW→ustawienia ogólne dodano parametr Moduły nieużytkowane (dostępne tylko dla użytkowników z EJ_ADMIN),
  • W module SZZL→absencja pracownicza przy zaznaczeniu przez pracownika soboty lub niedzieli w edycji propozycji do planu własnego urlopu, wymagane jest dodatkowe potwierdzenie niniejszej decyzji,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach umożliwiono przeglądanie wszystkich uprawnień użytkowników oraz tworzenie stosownych raportów użytkownikom z uprawnieniem EJ_UPRAW_W,
  • W module SZBI i ODO→upoważnienia do przetwarzania w rejestrze pracowników upoważnionych zakres upoważnienia wyodrębniono do osobnej kolumny,
  • W module SZBI i ODO→udostępnienia danych osobowych do czynności udostępnienia umożlwiono dodawanie załączników w formie plików,
  • Zaktualizowano słownik świąt o święta przypadające w 2020 roku.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.