eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2019.9

Data pakietu: 2019-10-16

Opis:
 • W module KW→asystent zmieniono wygląd przycisku ukrywania przeczytanych komunikatów oraz dodano przycisk zamykania (usuwania) do bloków Osobisty terminarz, Ulubione dokumenty, Portale internetowe (ponowne włączenie bloków możliwe jest przez zmianę parametru "Zawartość ekranu startowego Asystenta" w "Indywidualnych ustawieniach"),
 • W module KW→procesy w edytorze mapy powiązań procesów oraz edytorze diagramu procesu w menu kontekstowym dla kształtów dodano pozycję Link (możliwość określenia URL przypisanego do elementu) oraz dla połączeń dodano dodatkowe opcje formatowania,
 • W module KW→pracownicy dodano nowe uprawnienie EJ_INCYDENT_W - przeglądanie wszystkich incydentów bezpieczeństwa i słabości systemu,
 • W module KW→pracownicy w formularzu nadawania użytkownikowi uprawnień dodano możliwość filtrowania uprawnień po module programu eSEKTOR,
 • W module SZJ→wymagania SZJ w ustawieniach modułu dodano parametr Forma prezentacji wymagań SZJ [wykaz dokumentacji / schemat graficzny dokumentacji],
 • W module SZJ→wymagania SZJ przy prezentacji dokumentacji w formie schematu dodano edytor umożliwiający tworzenie interaktywnych schematów dokumentacji określającej wymagania,
 • W module SZBI i ODO→wymagania SZBI i ODO w ustawieniach modułu dodano parametr Forma prezentacji wymagań SZBI i ODO [wykaz dokumentacji / schemat graficzny dokumentacji],
 • W module SZBI i ODO→wymagania SZBI i ODO przy prezentacji dokumentacji w formie schematu dodano edytor umożliwiający tworzenie interaktywnych schematów dokumentacji określającej wymagania,
 • W module SZBI i ODO→incydenty i słabości systemu umożliwiono przeglądanie wszystkich zgłoszeń użytkownikom z uprawnieniem EJ_INCYDENT_W,
 • W module SZBI i ODO→incydenty i słabości systemu w wersji oddziałowej dodano filtr Oddział oraz przy przyjmowaniu zgłoszenia umożliwiono wskazanie oddziału, do którego ma być ono przypisane,
 • W module SZBHP→wymagania SZBHP w ustawieniach modułu dodano parametr Forma prezentacji wymagań SZBHP [wykaz dokumentacji / schemat graficzny dokumentacji],
 • W module SZBHP→wymagania SZBHP przy prezentacji dokumentacji w formie schematu dodano edytor umożliwiający tworzenie interaktywnych schematów dokumentacji określającej wymagania,
 • W module SZA→wymagania SZA w ustawieniach modułu dodano parametr Forma prezentacji wymagań SZBHP [wykaz dokumentacji / schemat graficzny dokumentacji],
 • W module SZA→wymagania SZA przy prezentacji dokumentacji w formie schematu dodano edytor umożliwiający tworzenie interaktywnych schematów dokumentacji określającej wymagania,
 • W menu użytkownika w "Indywidualnych ustawieniach" dodano parametr "Zawartość ekranu startowego Asystenta",
 • W "Podręczniku użytkownika" do rozdziałów opisujących moduły programu eSEKTOR dodano podrozdział "Konfiguracja modułu" (opis parametrów i słowników danego modułu).


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.