eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2019.8

Data pakietu: 2019-09-17

Opis:
  • W module KW→procesy dla map powiązań pomiędzy procesami oraz diagramów procesów utworzono zintegrowany z programem edytor grafów,
  • W module KW→procesy w formularzu edycji opisu procesu dodano zakładkę Model graficzny pozwalającą określić źródło diagramu procesu (plik lub wewnętrzny edytor),
  • W module KW→procesy w karcie procesu dodano zakładkę Model graficzny prezentującą diagram procesu,
  • W module KW→procesy w ustawieniach modułu dodano parametr Źródło mapy powiązań pomiędzy procesami [mapa tworzona w programie eSEKTOR / mapa tworzona w zewnętrznym edytorze],
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w formularzu edycji aplikacji zewnętrznej, po wpisaniu daty zakończenia jej użytkowania pojawia się opcja Zamknij uprawnienia aktywnych użytkowników, której zaznaczenie powoduje automatyczne zamknięcie uprawnień wszystkich aktywnych użytkowników tej aplikacji,
  • Wdrożono kilka drobnych usprawnień zgłoszonych przez użytkowników.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.