eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2019.7

Data pakietu: 2019-08-01

Opis:
  • W module KW→stanowiska pracy w formularzu kopiowania danych z innego stanowiska lub szablonu stanowiska dodano opcje: Odnotuj w uwagach stanowiska docelowego informacje o źródle opisu,
  • W module KW→książka telefoniczna dodano prezentację telefonów pracowników w formie wizytówek,
  • W module SZZL→rozwój zawodowy w preferencjach pracownika dodano punkt Odpowiedzialność oraz nieznacznie zmieniono opis pozostałych części arkusza preferencji pracownika,
  • W module SZZL→rozwój zawodowy w ustawieniach modułu dodano słownik Preferencje zawodowe pracownika związane z odpowiedzialnością,
  • W module SZZL→upoważnienia pracowników dodano obsługę wniosków o wydanie upoważnienia lub pełnomocnictwa dla podległego pracownika,
  • W module SZBI i ODO→incydenty i słabości systemu dodano obsługę zgłoszeń dokonanych przez podmiot zewnętrzny oraz do raportu Ewidencja incydentów w jednostce organizacyjnej dodano kolumny z informacją o zgłoszeniu incydentu do PUODO,
  • W zależności od ustawień przeglądarki, bieżące komunikaty wyświetlane są w formie powiadomień PUSH (notyfikacji, które pojawiają się w prawym dolnym rogu ekranu komputera), kliknięcie komunikatu powoduje uaktywnienie programu eSEKTOR z wyświetloną sprawą, której dotyczy komunikat,
  • W ustawieniach indywidualnych dodano informację o statusie powiadomień PUSH oraz sposobie jego zmiany,
  • Przy zminimalizowanej szerokości menu głównego najechanie kursorem myszy na ikonę menu powoduje wyświetlenie po prawej stronie linków do modułów danego bloku.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.