eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2019.6

Data pakietu: 2019-06-11

Opis:
  • W module KW→pracownicy w profilu pracownika dodano zakładkę Inne dokumenty umożliwiającą ewidencjonowanie dokumentów grupowanych w zdefiniowane w programie rodzaje dokumentacji pracowniczej,
  • W module KW→pracownicy w ustawieniach modułu dodano słownik Rodzaje pozostałej dokumentacji pracowniczej,
  • W module KW→dokumenty w wersji z oddziałami udostępniono oddziałom podległym wnioski o zmianę dokumentacji z oddziału głównego,
  • W module SZBI i ODO→certyfikaty bezpieczeństwa w karcie certyfikatu dodano informacje o typie nośnika certyfikatu (karta kryptograficzna, płyta lub inny nośnik) wraz z możliwością jego doprecyzowania w tym podania numerów karty,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie aplikacji w zakładce Użytkownicy uprawnienia dla użytkowników z uprawnieniem EJ_ADMIN lub administratorów danej aplikacji dodano przycisk Dodaj/zmień, pozwalający zaewidencjonować aktualne uprawnienia użytkowników danej aplikacji,
  • W module SZBHP→kontrole stanu BHP ograniczono dostęp do rejestru kontroli dla osób uprawnionych i osób odpowiedzialny za realizację zaleceń pokontrolnych,
  • W module SZBHP→kontrole stanu BHP poprawiono czytelność karty kontroli oraz ograniczono dostęp do pełnych danych z kontroli tylko dla osób uprawnionych.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.