eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2019.5

Data pakietu: 2019-05-15

Opis:
 • W module KW→pracownicy wyrejestrowanie pracownika powoduje usunięcie go jako administratora lub koordynatora aplikacji w module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach,
 • W module KW→e-formularze dostęp do złożonych formularzy z poziomu rejestru posiadają także pracownicy kończący przetwarzanie formularzy,
 • W module KW→e-formularze w karcie wzorca e-formularza przy określaniu pól formularza dodano typ pola lista wyboru,
 • W module KW→e-formularze w karcie e-formularza osobom uprawnionym dodano przycisk cofania statusu,
 • W module KW→e-formularze w instalacji programu z zainstalowanymi oddziałami do filtru oddziału dodano pozycję Wszystkie oraz w formularzu inicjowania nowego e-formularza dodano informacje o oddziale, do którego przypisany będzie tworzony e-formularz,
 • W module SZZL→rozwój zawodowy umożliwiono wysłanie ponownego zapytania o preferencje zawodowe pracownika celem uzupełnienia preferencji wcześniej przez niego określonych,
 • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie dodano licencje na program eSEKTOR (licencje można powiązać ze sprzętem w module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w karcie sprzętu typu komputer/serwer dla użytkowników uprawnionych dodano zakładkę Dziennik pracy (ewidencja czynności podejmowanych przez administratora w systemie informatycznym),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w karcie sprzętu zmieniono nazwę zakładki Awarie i konserwacje na Zgłoszenia oraz rozbudowano obsługę zgłoszonych problemów o ewidencję pełnej historii podjętych działań wraz z czasem ich realizacji (dla komputerów działania te automatycznie odnotowywane są w Dzienniku pracy systemu),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w Karcie aplikacji po zaewidencjonowaniu instalacji aktualizacji aplikacji wewnętrznej, której licencja w module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie powiązana jest ze sprzętem komputerowym, system automatycznie odnotowuje fakt instalacji w dzienniku pracy tego sprzętu,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano raport Dziennik pracy systemu informatycznego,
 • W module SZBHP→odzież i ochrona indywidualna uproszczono tworzenie norm przydziału oraz zmieniono wygląd karty historii przydziału pracownika.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.