eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2019.4

Data pakietu: 2019-04-19

Opis:
 • W module KW→stanowiska pracy do raportu Karta opisu stanowiska pracy dodano kryterium Drukuj daty sporządzenia, zatwierdzenia, zapoznania,
 • W module KW→stanowiska pracy do raportu Potwierdzenie zapoznania z opisem dodano kryterium Stanowisko pracy,
 • W module KW→pracownicy dodano uprawnienie EJ_KONTROLA - zarządzanie kontrolą wewnętrzną,
 • W bloku SZJ utworzono moduł Kontrola wewnętrzna, wspomagający nadzór nad prowadzonymi kontrolami instytucjonalnymi oraz funkcjonalnymi w organizacji,
 • W module SZZL→oceny pracowników do rejestru ocen pracowniczych dodano pole Przyznana ocena,
 • W module SZZL→absencja pracownicza dodano rodzaj nieobecności - wolne z tytułu oddawania krwi,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w wersji programu z oddziałami przy komunikacie z prośbą o nadanie uprawnień dodano symbol oddziału, do którego przypisana jest aplikacja wewnętrzna,
 • W module SZBI i ODO→udostępnienia danych osobowych dodano przełożonym dostęp do wniosków rozpatrywanych przez pracowników podległych,
 • W module SZBHP→szkolenia BHP dostęp do rejestru szkoleń ograniczono tylko do użytkowników z uprawnieniem EJ_BHP lub EJ_KIER, pozostali uzytkownicy posiadają jedynie dostęp do własnych szkoleń BHP,
 • W module SZBHP→szkolenia BHP zmieniono wygląd karty szkolenia BHP oraz ograniczono dostęp do uczestników szkolenia tylko dla uzytkowników z uprawnieniem EJ_BHP lub EJ_KIER,
 • W wszystkich modułach kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę pliku działa podobnie jak kliknięcie lewym przyciskiem myszy tzn. otwiera plik i nie powoduje wyświetlenia menu kontekstowego przeglądarki.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.