eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2019.3

Data pakietu: 2019-03-12

Opis:
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w formularzu zarządzania aplikacją przy polu Osoby funkcyjne dodano okienko filtrowania listy,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w ustawieniach modułu dodano parametr Obowiązek uzasadnienia dla wniosku o nadanie uprawnień [nie / tak] oraz parametr Nadawanie uprawnień do eSEKTOR [w profilu użytkownika oraz z poziomu wniosku o nadanie uprawnień w SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach / tylko z poziomu wniosku o nadanie uprawnień w SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach],
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dla niezakończonych wniosków (status I-zainicjowano) dla osób wnioskującym dodano komunikat z prośbą o dokończenie tworzenia wniosku,
  • W module SZBHP→ryzyko zawodowe zmieniono wygląd karty ryzyka zawodowego,
  • W module SZBHP→ryzyko zawodowe dodano funkcjonalność sporządzania oceny ryzyka zawodowego dla grup stanowisk pracy oraz raport Karta ryzyka zawodowego dla grup stanowisk pracy,
  • W module SZBHP→badania profilaktyczne zmieniono wygląd karty badań profilaktycznych pracownika,
  • W module SZBHP→badania profilaktyczne w rejestrze badań profilaktycznych wyróżniono pozycje, dla których minął termin następnych badań (dodano również na 30 dni przed terminem komunikat informujący o zbliżającym się terminie następnych badań) oraz dodano raport Karta badań profilaktycznych.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.