eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2019.2

Data pakietu: 2019-02-21

Opis:
  • W module KW→pracownicy dodano uprawnienie EJ_OBOW_W - przeglądanie wszystkich zakresów obowiązków,
  • W module KW→pracownicy w formularzu edycji danych użytkownika umożliwiono dodanie więcej niż jednego adresu e-mail (adresy muszą być rozdzielone przecinkiem),
  • W module KW→ustawienia ogólne dodano parametr Maksymalna liczba adresatów w jednym mailu (domyślnie 300 - parametr ma znaczenie w dużych organizacjach, w których ustawienia serwera pocztowego mogą blokować wysyłkę maila o zbyt dużej liczbie adresatów),
  • W module SZBHP→wypadki przy pracy usprawniono zgłaszanie wypadku przy pracy oraz jego wyświetlanie i obsługę w programie,
  • W formularzach pola obowiązkowe bez prawidłowej wartości oznaczono czerwoną lewą krawędzią pola, pola obowiązkowe z prawidłową wartością niebieską lewą krawędzią pola a pola nieobowiązkowe szarą lewą krawędzią pola,
  • W rozwijanych listach wyboru formularzy powyżej 20 pozycji udostępniono pole wyszukiwania/filtrowania listy,
  • Zmieniono wygląd widgetu kalendarza/czasu w polach formularza typu data, data i czas lub sam czas,
  • We wszystkich przeglądarkach internetowych ujednolicono pola formularza do przesyłania pliku.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.