eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2019.10

Data pakietu: 2019-11-26

Opis:
 • W module KW→procesy umożliwiono modelowanie procesów w standardzie notacji BPMN 2.0,
 • W module KW→procesy w edytorze grafów procesów dodano listę wyboru standardu notacji [diagram przepływu / BPMN 2.0],
 • W module KW→stanowiska pracy użytkownikom z uprawnieniem EJ_US_W umożliwiono przeglądanie niezatwierdzonych opisów stanowisk pracy,
 • W module KW→pracownicy dodano raport "Ewidencja umów cywilnoprawnych",
 • W module KW→e-formularze zmodyfikowano raport "Rejestr e-formularzy" oraz dodano kryterium "Drukuj pola złożonego e-formularza",
 • W module SZJ→kontrola wewnętrzna dodano przycisk usuwania kontroli ze statusem I oraz dodano przycisk cofania statusu dla kontroli ze statusem P,
 • W module SZZL→oceny pracowników do raportu "Zestawienie sporządzonych ocen pracowniczych w powiązaniu z IPRZ" dodano kolumny: Data zaakceptowania IPRZ, Data zatwierdzenia IPRZ, Data zapoznania pracownika z IPRZ,
 • W module SZZL→rozwój zawodowy do raportu "Aktualne indywidualne programy rozwoju zawodowego pracowników" dodano kolumnę "Potwierdzono zapoznanie",
 • W module SZZL→absencja pracownicza w formularzu składania wniosku o urlop przez pracownika, wskazanego jako osoba zastępująca (zastępstwo określone w profilu pracownika nieobecnego) dodano opcję "wniosek składany w imieniu i z upoważnienia zastępowanego pracownika" (dotyczy sytuacji gdy pracownik nieobecny telefonicznie upoważnił osobę, która go zastępuje do złożenia w jego imieniu wniosku o przedłużenie absencji),
 • W module SZBI i ODO→wymagania SZBI i ODO do zarządzania dokumentacją SZBI i ODO upoważniono użytkownika z EJ_ADMIN,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach przy zakładaniu lub unieważnianiu aplikacji wewnętrznej poprawiono listę wyboru zawierającą pracowników realizujących te czynności.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.