eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2019.1

Data pakietu: 2019-01-10

Opis:
 • W module KW→procesy w karcie procesu dodano metrykę zawierającą status i etapy ewidencjonowania procesu,
 • W module KW→procesy w karcie procesu umożliwiono tworzenie nowych wersji opisu procesu zachowując możliwość przeglądania archiwalnych opisów,
 • W module KW→procesy w karcie procesu dodano zakładkę Realizowane audity oraz umożliwiono inicjowanie auditu danego procesu bezpośrednio z jego karty,
 • W module KW→zespoły i pełnomocnicy w karcie zespołu/pełnomocnika umożliwiono przywołanie więcej niż jednego dokumentu powołującego,
 • W module KW→zespoły i pełnomocnicy w karcie zespołu przy dodawaniu członków zespołu umożliwiono wskazanie funkcji z-cy przewodniczącego i z-cy sekretarza,
 • W module KW→pracownicy do dziennika aktywności użytkownika dodano dwa zdarzenia: O - ograniczenie przetwarzania danych osobowych pracownika oraz K - wykasowanie wszystkich danych osobowych pracownika,
 • W module SZJ→zadowolenie klienta w ustawieniach modułu dodano możliwość zdefiniowania wzorca numeracji (dotychczas wzorzec numeracji był tożsamy ze wzorcem numeracji określonym dla modułu SZJ→klimat pracy),
 • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie umożliwiono oznaczenie licencji jako nieaktualnej oraz dodano filtrowanie ewidencji licencji po ich statusie,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie wniosku dodano przyciski KOPIUJ UPRAWNIENIA (kopiowanie uprawnień z innego pracownika lub z zapisanego szablonu) oraz ZAPISZ JAKO SZABLON (zapisywanie aktualnie przygotowanych uprawnień jako szablon),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w ustawieniach modułu dodano słownik Szablony nadawanych/odbieranych uprawnień (wyświetlanie szablonów zalogowanego użytkownika, możliwość zmiany nazwy szablonu lub jego usunięcie),
 • Zaktualizowano słownik świąt o święta przypadające w 2019 roku,
 • W kartach wszystkich modułów programu zawierających blok z metryką, metryka nie ulega przewijaniu i jest stale widoczna w lewej części karty,
 • Wprowadzono automatyczne zamykanie po 3 sekundach okienek informacyjnych np. okienek z informacją o nadanym numerze,
 • Wydano trzecią wersję programu eSEKTOR-EdytorGrafow.exe dostosowując edytor do aktualnego sposobu opisywania procesów.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.