eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2018.9

Data pakietu: 2018-10-16

Opis:
 • W module KW→pracownicy funkcjonalności dot. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO), zdjęto z uprawnienia EJ_IOD i przypisano do uprawnienia EJ_ADMIN,
 • W module SZJ→klimat pracy dostosowano wygląd modułu do nowego interfejsu oraz w rejestrze planów badań dodano informacje o liczbie zaplanowanych badań,
 • W module SZJ→klimat pracy w karcie badania po etapie Zainicjowano dodano etap Utworzono i umożliwiono poprawianie parametrów badania po jego zainicjowaniu,
 • W module SZJ→klimat pracy dodano zakładkę "Działania na rzecz pracowników" umożliwiającą prowadzenie rejestru działań podjętych w następstwie przeprowadzonych badań klimatu i organizacji pracy,
 • W module SZJ→ocena dostawców dostosowano wygląd modułu do nowego interfejsu oraz w ocenie dostawcy dodano przycisk cofania statusu,
 • W module SZZL→szkolenia dostosowano wygląd modułu do nowego interfejsu oraz dla osób nieuprawnionych ograniczono dostęp do uczestników szkoleń,
 • W module SZZL→szkolenia w planach szkoleń przy zapytaniu kierowników o propozycje szkoleń umożliwiono powiązanie propozycji szkolenia z programem rozwoju zawodowego wytypowanego na szkolenie pracownika,
 • W module SZZL→narady dostosowano wygląd modułu do nowego interfejsu oraz dla narad ze statusem R dodano opcję kasowania zadania z narady,
 • W module SZZL→absencja pracownicza we wniosku o urlop ze statusem I dla osoby wnioskującej dodano przycisk EDYTUJ pozwalający poprawić zainicjowany wniosek,
 • W module SZZL→absencja pracownicza we wniosku o urlop ze statusem Z, gdy nie nastał jeszcze termin urlopu, dla osoby wnioskującej dodano przycisk WYCOFAJ WNIOSEK pozwalający zainicjować proces anulowania przyznanego urlopu,
 • W module SZZL→absencja pracownicza dodano obsługę wniosków dot. anulowania przyznanego urlopu,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach we wnioskach o nadanie uprawnień przy potwierdzaniu nadania uprawnień w aplikacji eSEKTOR dodano przycisk NADAJ W eSEKTOR pozwalający administratorom programu bezpośrednio z poziomu wniosku o nadanie uprawnień nadać pracownikowi uprawnienia eSEKTOR ujęte we wniosku,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano raport Użytkownicy aplikacji przetwarzających dane osobowe bez ważnego upoważnienia do przetwarzania tych danych,
 • W module SZZL→ustawienia SZZL oraz SZBI i ODO→ustawienia SZBI i ODO w słowniku "Rodzaje upoważnień" przy zmianie statusu rodzaju upoważnienia na Nieaktualne dodano opcje Unieważnij wydane upoważnienia (zaznaczenie opcji spowoduje unieważnienie wszystkich aktualnych upoważnień niniejszego rodzaju),
 • W module SZA→rejestr korzyści dostosowano wygląd modułu do nowego interfejsu oraz w karcie korzyści dodano przycisk cofania statusu.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.