eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2018.8

Data pakietu: 2018-09-17

Opis:
 • W module KW→prezentacja organizacji dodano informacje o danych teleadresowych oraz w wersji oddziałowej możliwość zaprezentowania informacji o każdym z oddziałów,
 • W module KW→skrzynka pocztowa zmieniono nazwę modułu na "Skrzynka postulatów i uwag" oraz zmieniono wygląd modułu dostosowując go do nowego interfejsu,
 • W module KW→pracownicy w edycji programu z oddziałami w raporcie Ewidencja stażu i praktyk dodano parametr Drukuj wszystkie oddziały,
 • W module SZJ→zadowolenie klienta zmieniono wygląd modułu dostosowując go do nowego interfejsu oraz w zakładce "Działania na rzecz klienta" umożliwiono ewidencję podjętych działań z podaniem daty realizacji każdego z nich,
 • W module SZJ→przeglądy zarządzania do automatycznego sczytywania danych wejściowych do przeglądu z modułu zadowolenie klienta dodano informacje o podjętych w badanym okresie działaniach na rzecz Klienta,
 • W module SZZL→zakresy obowiązków do zakresów obowiązków dodano opcjonalne pole Uwagi,
 • W module SZZL→upoważnienia pracowników dla upoważnień o statusie I edytowanych w programie dodano przycisk SKOPIUJ pozwalający na skopiowanie podstawy prawnej i zakresu upoważnienia z innego upoważnienia,
 • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osob. dodano raport Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach komputerowych,
 • W module SZBI i ODO→uprawniena w aplikacjach do raportów Rejestr administratorów użytkowanych aplikacji oraz Rejestr koordynatorów merytorycznych użytkowanych aplikacji dodano informacje o aplikacjach zewnętrznych oraz posortowano wykazy wg nazwy aplikacji,
 • W bloku SZJ, SZBI i ODO oraz SZBHP utworzono moduł "Kontekst organizacji" umożliwiający określenie zakresu systemu, potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych oraz dokonanie analizy (metodą opisową nieusystematyzowaną, metodą SWOT lub PEST) czynników mających wpływ na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych celów,
 • Na ekranie logowania do programu eSEKTOR wyświetlono logo firmy (po wcześniejszym przesłaniu pliku z logo w module KW→ustawienia ogólne).


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.