eSEKTOR - aktualizacja do wersji 2018.10

Data pakietu: 2018-11-06

Opis:
  • W module SZZL→szkolenia dla szkoleń ze statusem Z dodano przycisk cofania statusu do I,
  • W module SZZL→upoważnienia pracowników w raportach "Rejestr upoważnień/pełnomocnictw ważnych na dzień" oraz "Rejestr upoważnień/pełnomocnictw wydanych w okresie" umożliwiono wskazanie więcej niż jeden rodzaj upoważnień,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt i oprogramowanie dostosowano moduł do nowego interfejsu oraz zmieniono nazwę modułu na Sprzęt komputerowy,
  • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy zoptymalizowano wyświetlanie rejestru sprzętu zawierającego dużo pozycji (kilkaset i więcej) oraz dodano filtr Rodzaj,
  • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie dostosowano moduł do nowego interfejsu,
  • W module SZBI i ODO→certyfikaty bezpieczeństwa dostosowano moduł do nowego interfejsu,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach przy ustawieniu parametru "Opiniowanie wniosku o nadanie uprawnień przez koordynatorów merytorycznych" na "Tak" w przypadku braku wszystkich opinii do wniosku w formularzu zatwierdzenia wniosku pojawia się uwaga z informacją o braku opinii,
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano raport "Uprawnienia nadane w aplikacji eSEKTOR bez formalnej rejestracji",
  • W widoku kontrastowym programu poprawiono wyświetlanie kolorów formularzy.


Pobranie pakietu możliwe po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu.

Przejdź do formularza logowania.