Zespoły i pełnomocnicy

Blok programu
eSEKTOR - zespoły i pełnomocnicy

Celem modułu jest przedstawienie pracownikom struktury funkcjonalnej w firmie i bieżące wspomaganie w zarządzaniu nią.

Program umożliwia zaewidencjowanie i opisanie zespołów i pełnomocników działających w organizacji poprzez określenie miejsca w strukturze organizacyjnej, oznaczenie członków, sekretarza i przewodniczącego, celu istnienia zespołu, dokumentu powołującego zespół, głównych zadań, uprawnień, odpowiedzialności.