Uprawnienia w aplikacjach

Blok programu
eSEKTOR - uprawnienia w aplikacjach

Celem modułu jest wspomaganie w nadzorze nad funkcjonującymi w organizacji aplikacjami oraz nadawaniem użytkownikom uprawnień do nich.

System prowadzi rejestr użytkowanych w organizacji aplikacji komputerowych, ich użytkowników oraz historii aktualizacji.
Za pomocą modułu przełożony może elektronicznie zawnioskować o nadanie/odebranie uprawnień pracownikowi, a następnie wszystkie zaangażowane w proces osoby mogą potwierdzać kolejne etapy realizacji nadawania uprawnień. System ewidencjonuje też pełną historię zmian uprawnień pracownika w każdej z aplikacji, pozwalając w szybki sposób uzyskać informacje o uprawnieniach pracownika na dany dzień.