Umowy z kontrahentami

Blok programu
eSEKTOR - umowy z kontahentami

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w nadzorze nad zawieranymi przez nią umowami z kontrahentami. 

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru umów zawierający numeru umowy, datę i miejsce jej zawarcia, okres obowiązywania, strony umowy i ich przedstawiciele, przedmiot i wartość przedmiotu umowy, informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy oraz informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy. Ewidencjonując umowę program pozwala także określić jej kategorię i formę, właściciela i miejsce przechowywania oraz załączyć pliki z umową.