Tablica ogłoszeń

Blok programu
eSEKTOR - tablica ogłoszeń

Nikogo już nie trzeba uświadamiać jak istotna dla wyników działalności jest szybka i sprawna wymiana informacji. Czasy gdy głównym źródłem informacji była tablica informacyjna znajdująca się gdzieś w korytarzu firmy już dawno się skończyły. Wiele firm do tego celu wykorzystuje elektroniczne kanały komunikacji m.in. wewnętrzną pocztę elektroniczną. Oprócz niepodważalnych korzyści jakie niesie za sobą wykorzystywanie poczty elektroniczne istnieją też tu pewne zagrożenia. Informacja taka jest powielana i rozsyłana do wielu lub nawet wszystkich pracowników firmy, co obciąża sieć i inne zasoby systemu teleinformatycznego organizacji. Dostęp do tak przekazanych informacji jest też uzależniony od założenia i znajomości kont pracowników oraz wymaga instalacji i konfiguracji u nich klientów pocztowych. Często też informacje takie są "wrzucane do jednego worka" z inną korespondencją pracownika, przez co są trudne do ponownego odnalezienia.

Rozwiązaniem problemów tu opisywanych są portale intranetowe, czyli miejsce, w którym każdy pracownik może zapoznać się z ogłoszeniami do niego kierowanymi. Taką formę komunikacji udostępnia też program eSEKTOR.

Celem modułu tablica ogłoszeń jest poszerzenie komunikacji wewnętrznej w firmie o elektroniczny odpowiednik tablicy ogłoszeń.

W module tablica ogłoszeń uprawnieni użytkownicy mogą publikować ogłoszenia w dowolnej formie i dekretować je do wszystkich bądź konkretnych pracowników organizacji. Dla polepszenia czytelności publikowane ogłoszenia mogą być grupowane w zdefiniowane w danej organizacji kategorie ogłoszeń opisane m.in. grafiką.

Ogłoszenia też mogą przyjmować różne formy tj,:

  • odnośnika do pliku,
  • tekstu,
  • tekstu z załącznikami w formie plików,
  • adresu URL.

O publikacji ogłoszenia informowani są pracownicy organizacji zaraz po zalogowaniu do programu i/lub mailowo (w zależności od ustawień programów). System ponadto ewidencjonuje datę zapoznania się pracownika z ogłoszeniem i umożliwia w związku z tym wygenerowanie stosownych raportów.