Szkolenia

Blok programu
eSEKTOR - szkolenia

Celem modułu jest pomoc w stworzeniu efektywnego systemu szkoleń pracowników w organizacji.

Pracownik odpowiedzialny za nadzorowanie szkoleń w organizacji, ewidencjonuje w module, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne organizowane w organizacji (w tym e-learning). eSEKTOR informuje osobę wytypowaną do prowadzenia szkolenia wewnętrznego o konieczności przygotowania szkolenia, przypomina pracownikom, do których kierowane jest szkolenie, o zbliżającym się jego terminie, a po jego realizacji uprawniony pracownik odnotowuje z listy obecności uczestników szkolenia.

Moduł opcjonalnie umożliwia również przeprowadzenie badania skuteczności szkolenia poprzez elektroniczne anonimowe ankiety (wcześniej zdefiniowane w module parametry i słowniki) i/lub testy (określone przy szkoleniach wewnętrznych przez osobę szkolącą w ramach przygotowania szkolenia w systemie) sprawdzające zdobytą wiedzę. Zebrane ankiety/testy są grupowane pytaniami/udzielonymi odpowiedziami i stanowią materiał do głębszych analiz przeprowadzanych szkoleń.