Sprzęt i oprogramowanie

Blok programu
eSEKTOR - sprzęt komputerowy

Celem modułu jest usprawnienie zarządzenia infrastrukturą informatyczną w organizacji.

Za pomocą modułu można ewidencjonować wszystkie urządzenia informatyczne oraz zainstalowane na nich oprogramowanie. Założenie i aktualizowanie ewidencji jest ułatwione poprzez automatyczne pobieranie danych o parametrach komputera i zainstalowanym na nim oprogramowaniu bez konieczności fizycznego dostępu do włączonego i podłączonego do sieci komputera z zainstalowanym systemem Windows 2000 lub nowszym.