Skrzynka pomysłów i uwag

Blok programu
eSEKTOR - skrzynka pomysłow i uwag

Celem modułu jest rozszerzenie wewnętrznych kanałów komunikacji w organizacji o anonimowy kanał za pośrednictwem, którego każdy pracownik ma możliwość przesłania do Pełnomocnika ds. SZJ lub przełożonych (również z pominięciem bezpośredniego przełożonego) wszelkich postulatów skarg i wniosków.

Zebrany materiał stanowi cenną informację w procesie doskonalenia organizacji przez Najwyższe kierownictwo Urzędu, a jednocześnie daje pracownikowi możliwość wpływu na organizację pracy poprzez anonimowe przedstawianie w każdym czasie swoich poglądów i pomysłów.