Prezentacja organizacji

Blok programu
eSEKTOR - prezentacja organizacji

Celem modułu jest przedstawienie pracownikom podstawowych informacji o firmie.

Moduł pozwala przedstawić pracownikom podstawowe informacje o organizacji takie jak informacje o budynku, położeniu, historii organizacji oraz posiadanych przez nią wyróżnieniach, dyplomach lub certyfikatach.

Ujęte w module informacje wykorzystywane są również w niektórych raportach prezentujących dany system zarządzania np. w Przewodniku jakości.