Prawa podmiotów danych

Blok programu
eSEKTOR - prawa podmiotów danych

Moduł Prawa podmiotów danych pozwala ewidencjonować i prowadzić obsługę wniosków:

 

- o dostęp do danych osobowych (art. 15 RODO),

- o sprostowanie danych osobowych (art. 16 RODO),

- o usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO),

- o ograniczenie przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

- o przeniesienie danych osobowych (art. 20 RODO),

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

 

Po zaewidencjonowaniu wniosku można wstępnie ustalić czy dane wnioskodawcy są przetwarzane przez administratora i określić aktywa informacyjne potencjalnie objęte żądaniem. W przypadku akceptacji żądania wnioskodawcy program pozwala rozdzielić pracę na właścicieli poszczególnych aktywów oraz prowadzić bieżący nadzór nad terminowością realizacji wyznaczonych zadań.