Pracownicy

Blok programu
eSEKTOR - pracownicy

Celem modułu jest prowadzenie ewidencji pracowników / użytkowników aplikacji oraz udostępnianie osobom uprawnionym pełnej informacji o pracowniku.

Moduł pracownicy umożliwia ewidencjonowanie wszystkich pracowników, praktykantów i stażystów oraz osób świadczących pracę na umowach cywilnoprawnych. Oprócz typowo administracyjnych funkcji jak zarządzanie uprawnieniami użytkowników, moduł prowadzi również historię ich zatrudnienia oraz dostarcza kadrze zarządzającej wielu istotnych zebranych z systemu informacji o pracowniku takich jak: pełnione przez pracownika funkcje, oceny pracownika, plan rozwoju zawodowego, absencję, pełnomocnictwa i upoważnienia, posiadane przez pracownika uprawnienia w aplikacjach eksploatowanych w organizacji, zakresy obowiązków oraz zlecone pracownikowi terminowe prace.