Portale internetowe

Blok programu
eSEKTOR - portale internetowe

Celem modułu jest udostępnienie w prosty i przejrzysty sposób (bez konieczności pamiętania adresów URL) wszystkim pracownikom firmy wykorzystywanych na co dzień portali internetowych.