Licencje na oprogramowanie

Blok programu
eSEKTOR - licencje na oprogramowanie

Celem modułu jest usprawnienie zarządzenia licencjami w organizacji.

Moduł umożliwia nadzór nad zakupionymi licencjami na oprogramowanie poprzez ich automatyczne zliczanie zarówno po stronie zakupów jak i instalacji.