Książka kontaktowa

Blok programu
eSEKTOR - książka kontaktowa

Celem modułu jest usprawnienie komunikacji w firmie, poprzez udostępnienie numerów telefonów i adresów mailowych wszystkich pracowników, dostawców oraz innych podmiotów.

Moduł za pomocą dostępnych filtrów w szybki i przejrzysty sposób pozwala każdemu użytkownikowi odnaleźć szukany numer telefonu czy adres konta mailowego pracownika lub innego podmiotu. Oprócz tego za pomocą modułu każdy użytkownik może ewidencjonować kontakty osobiste tj. indywidualne kontakty podmiotów, z którymi współpracuje.